• Stichting Eco-Trust

  Zorg voor kind en natuur in India

  Wandel mee voor Eco-Trust op zaterdag 17 september a.s.

   

   

  Op zaterdag 17 september wandelen we mee met de Dam tot Dam wandeltocht om geld op te halen voor de stichting Eco-Trust. Na twee jaar corona kunnen we gelukkig weer gezamenlijk in beweging komen voor de kinderen in India.

   

  Afstanden:

  Op zaterdag doen er 16.000 wandelaars mee aan de Dam tot Dam Wandeltocht. Deelnemers aan de 20 km gaan voor het Paleis op de Dam in Amsterdam van start. Vanaf hier wandelen zij door het bruisende centrum van Amsterdam en de volkswijk Jordaan. Na oversteek van het IJ volgt een afwisselende route naar de sfeervolle Dam van Zaandam. De finish is in het Dam tot Dam Park, waar ook de 10 km afstand van start gaat.

   

  Hoe kun je helpen?

  Wandel met ons mee en meld je aan bij penningmeester@ecotrust.nl voor de 10 of de 20 km. Na aanmelding zou het heel mooi zijn, wanneer je je laat sponsoren door mensen uit jouw omgeving. Dit kan via de Geef actie. Ben je geen wandelaar of kun je niet aansluiten op 17 september, dan kun je ons wel steunen met een financiële gift via deze Geef actie. En...degene die ten behoeve van de wandeltocht de meeste fondsen heeft geworven neemt gratis deel aan de Indiase lunch in oktober.

   

  Kom in beweging voor het goede doel en wandel mee!

   

  Kosten:

  De kosten voor deelname aan het evenement bedragen 12 euro voor 10 km en 15,50 euro voor 20 km. Deze bijdrage gaat in zijn geheel naar de organisatie van de wandeltocht.

   

  Fondsenwerving:

  Om via dit evenement extra fondsen voor onze stichting te werven, hebben we op geef.nl een donatie-pagina gemaakt, waar je zelf een extra donatie kunt doen maar ook vrienden en familie op kunt attenderen. Degene die de meeste fondsen heeft geworven neemt gratis deel aan de Indiase lunch in oktober.*

   

   

  -->Voor aanmelden stuur een bericht aan penningmeester@ecotrust.nl.

   

  *Als je je bij Geef.nl opgeeft als teamlid van onze actie, wordt precies bijgehouden hoeveel in jouw naam is bijgedragen.

 • Doelstelling

  Het ANBI-geregistreerde kinderproject van Eco-Trust is gericht op de zorg voor het kind zelf. De zorg dat kinderen die vrijwel kansarm geboren worden, later kansrijk worden. Waardoor zij met een volle kans op een gelukkig leven aan de Indiase samenleving kunnen worden afgeleverd. Educatie en opleiding. Hiertoe behoort ook de zorg voor de natuur. Bij de kinderen bijgebracht door overdracht van ecologische kennis, zowel in theorie als in de praktijk. Waardoor de jongeren de natuur in hun woonomgeving weer leefbaar maken. De natuur, die door de jaren heen uit puur lijfsbehoud door hun voorouders is weggekapt. Hun ouders en grootouders leren van hun nageslacht dat de natuur weer hersteld kan worden. Waardoor landbouw weer volop mogelijk wordt. De ouders leren hier dus van de kinderen!

  Locaties

  In totaal biedt het project aan ruim 100 kinderen onderwijs, waarmee hen de kans wordt geboden de armoede te ontspringen, en een betere toekomst op te bouwen. Het project kent twee locaties: Wonderland en We Care.

   

  Wonderland - Tiruvannamalai

  Op Wonderland is er dagelijks voor 50 kinderen uit de omliggende dorpen huiswerkbegeleiding en worden lessen gegeven. Naast het reguliere vakkenpakket, wordt er ook Engelse les gegeven. Ook is er een computerlokaal, waar de kinderen computerles krijgen.

   

  We Care - Vilvarani

  Op We Care wordt elke dag huiswerkbegeleiding en lessen (ook Engels) gegeven aan 50 kinderen.

  Daarnaast is er ook een computerlokaal gevestigd, waar kinderen elk weekend computerles krijgen.

   

  Het project maakt de kinderen bewust van zorg voor de natuur en de omgeving waarin zij wonen.

  Helaas is in dit gebied sprake van verontreiniging en kaalkap.

  Inzet vrijwilligers: geen strijkstok

  De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor het Eco-Trustproject. We staan ervoor dat we in Nederland nagenoeg geen kosten maken, zodat alle donaties ten goede komen aan de kinderen in India.

  Dit betekent dat bestuursleden en overige betrokkenen hun werkzaamheden geheel gratis en belangeloos doen.

  In het belang van de lokale werkgelegenheid wordt op het project in India gebruik gemaakt van betaalde medewerkers.

  Eco-Trust en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

  De zeventien "Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de eerder gestelde Milleniumdoelen van de Verenigde Naties. "Zij moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030" zo schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda.

  Stichting Eco-Trust zet zich direct of indirect in voor doelstelling 1 (armoede), 4 (onderwijs), 5 (gelijkheid man/vrouw), 7 (duurzame energie) en 13 (klimaat}. Meer informatie is te vinden op de website van SDG Nederland.

   

 • Bekijk ook ons filmpje uit januari 2019