• Stichting Eco-Trust

  Zorg voor kind en natuur in India

  Uitstel van Indiase Lunch op 19 april 2020 !

  Beste vrienden van het kinderproject Stichting Eco-Trust,

  Op donderdag 12 maart 2020, werd bekend dat de Nederlandse overheid forse maatregelen treft om het Corona-virus verder in te dammen. Dat betekent o.a. dat veel evenementen worden afgezegd of uitgesteld.

  Ook wij, het bestuur van de Stichting Eco-Trust, vinden het nu niet verantwoord om verder te gaan met de organisatie van onze Indiase fundraising lunch op 19 april a.s. De uitnodigingen lagen al klaar om verzonden te worden, maar die houden we nog even vast.

   

  Het spijt ons zeer dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar we willen geen enkel risico nemen.

   

  Uitstel betekent in dit geval zeker geen afstel. We zijn voornemens om onze Indiase lunch in 2021 alsnog te plannen. We hopen van harte dat u er dan, gezond en wel, bij aanwezig wilt zijn!

  Het bestuur van Stichting Eco-Trust

 • Doelstelling

  Het ANBI-geregistreerde kinderproject van Eco-Trust is gericht op de zorg voor het kind zelf. De zorg dat kinderen die vrijwel kansarm geboren worden, later kansrijk worden. Waardoor zij met een volle kans op een gelukkig leven aan de Indiase samenleving kunnen worden afgeleverd. Educatie en opleiding. Hiertoe behoort ook de zorg voor de natuur. Bij de kinderen bijgebracht door overdracht van ecologische kennis, zowel in theorie als in de praktijk. Waardoor de jongeren de natuur in hun woonomgeving weer leefbaar maken. De natuur, die door de jaren heen uit puur lijfsbehoud door hun voorouders is weggekapt. Hun ouders en grootouders leren van hun nageslacht dat de natuur weer hersteld kan worden. Waardoor landbouw weer volop mogelijk wordt. De ouders leren hier dus van de kinderen!

  Locaties

  In totaal biedt het project aan ruim 100 kinderen onderwijs, waarmee hen de kans wordt geboden de armoede te ontspringen, en een betere toekomst op te bouwen. Het project kent twee locaties: Wonderland en We Care.

   

  Wonderland - Tiruvannamalai

  Op Wonderland is er dagelijks voor 50 kinderen uit de omliggende dorpen huiswerkbegeleiding en worden lessen gegeven. Naast het reguliere vakkenpakket, wordt er ook Engelse les gegeven. Ook is er een computerlokaal, waar de kinderen computerles krijgen.

   

  We Care - Vilvarani

  Op We Care wordt elke dag huiswerkbegeleiding en lessen (ook Engels) gegeven aan 50 kinderen.

  Daarnaast is er ook een computerlokaal gevestigd, waar kinderen elk weekend computerles krijgen.

   

  Het project maakt de kinderen bewust van zorg voor de natuur en de omgeving waarin zij wonen.

  Helaas is in dit gebied sprake van verontreiniging en kaalkap.

  Inzet vrijwilligers: geen strijkstok

  De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor het Eco-Trustproject. We staan ervoor dat we in Nederland nagenoeg geen kosten maken, zodat alle donaties ten goede komen aan de kinderen in India.

  Dit betekent dat bestuursleden en overige betrokkenen hun werkzaamheden geheel gratis en belangeloos doen.

  In het belang van de lokale werkgelegenheid wordt op het project in India gebruik gemaakt van betaalde medewerkers.

  Eco-Trust en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

  De zeventien "Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de eerder gestelde Milleniumdoelen van de Verenigde Naties. "Zij moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030" zo schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda.

  Stichting Eco-Trust zet zich direct of indirect in voor doelstelling 1 (armoede), 4 (onderwijs), 5 (gelijkheid man/vrouw), 7 (duurzame energie) en 13 (klimaat}. Meer informatie is te vinden op de website van SDG Nederland.

   

 • Bekijk ook ons filmpje uit januari 2019